Ingen påskutställnig i år 2007

  Bilder av Stefan Lundengård  

                                                      

What art is really about, is what can not be explainede